Psycho Medisch Advies

Parketverwijzing


Indien u door de rechter veroordeeld werd tot herstelonderzoek en gevraagd werd PMA te contacteren, kan dat via onderstaand formulier.
De in te vullen informatie kunt u terugvinden op het document dat het Openbaar Ministerie U toestuurde.
Zend ons ook een kopie van deze brief per mail of post. Verlies dit document niet.

Hoogstraat, 42
8531 Bavikhove
ann.booghs@pma.one