Loading...

WAT?

Het onderzoek (medisch en/of psychologisch) naar de geschiktheid tot rijden bij rijverval.
Wanneer de rechter een bestuurder een rijverbod oplegt gaat hij vaak ook een beoordeling van de rijgeschiktheid opleggen. De rechter vraagt een beoordeling van de rijgeschiktheid aan specialisten. Het rijbewijs kan dan, na de vervalperiode, maar worden teruggekregen als de bestuurder slaagt in medische en psychologische proeven. Het onderzoek moet aantonen dat hij voldoet aan de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke voorwaarden om te kunnen sturen.

RIJGESCHIKTHEID

Deze proeven onderzoeken dus de rijgeschiktheid.
Het psychologisch onderzoek bestaat uit de afname van vragenlijsten, een diepgaand gesprek met de psycholoog en een vaardigheidsonderzoek. Het medisch onderzoek bestaat eveneens uit een bevraging en een klinisch onderzoek. Soms wordt dit aangevuld met bloed en/of urineonderzoek.

HOE

Of u maakt zelf een keuze of, als u dit nalaat, het parket kiest voor u.
Iedereen die wordt veroordeeld tot de proeven ontvangt automatisch een keuzeformulier van het parket (Openbaar Ministerie) . U dient hierop aan te kruisen dat u het onderzoek bij PMA wil afleggen. U kan hier meteen kiezen voor een bepaalde locatie. Als u dit keuzeformulier invult en terugstuurt naar het parket informeren zij ons vervolgens over uw keuze. Wij sturen u dan alle nuttige inlichtingen en inschrijvingsformulieren. Indien u evenwel niet binnen de maand reageert op de brief van het parket dan zullen zij voor u een keuze maken. In dit geval krijgt u van het parket een brief die u meedeelt dat zij voor u een keuze maakten. Hierin vragen ze U zelf contact te nemen met de organisatie. Als het parket hier voor PMA koos dan kunt u ons contacteren waarop wij u direct alle nuttige info zullen sturen. U zult begrijpen dat het belangrijk is zelf uw keuze voor PMA te maken en dit door te geven aan het parket. In iedere situatie: reageer snel zodat wij in staat zijn het onderzoek binnen de vervalperiode af te ronden.

WAAROM

Het verkeer wordt alsmaar drukker, alsmaar complexer, alsmaar risicovoller.
Deelnemen aan dit hectischer verkeer wordt voortdurend moeilijker. De vaardigheden van onze chauffeurs worden steeds meer uitgedaagd. De lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de bestuurder is hier een belangrijk element. Wanneer we voor het eerst een rijbewijs afhalen verklaren we over de noodzakelijke geestelijke en lichamelijke gesteldheid te beschikken. We verklaren, op eer, te voldoen aan de voorwaarden beschreven in Bijlage 6 van de wet op het rijbewijs: ‘De medische criteria betreffende het rijbewijs’. [1] Voor de rechter volstaat die ‘ verklaring op eer’ niet langer, hij vraagt een advies over de rijgeschiktheid aan specialisten. (arts, psycholoog).

WAT NA HET ONDERZOEK.

Zoals wettelijk bepaald overleggen de arts en psycholoog na het onderzoek over hun beslissing.
Ons secretariaat zal u, de rechtbank en het parket hierover kunnen informeren. We streven ernaar dit zo snel als mogelijk te doen, in de regel ontvangt u enkele dagen na het onderzoek onze beslissing.

  • Gunstig
    Als u een gunstige beslissing krijgt dan werd de rechtbank hierover geïnformeerd en kan u direct na het rijverval uw rijbewijs terug ophalen op de griffie.
  • Gunstig met voorwaarden
    Zijn er hier eventuele voorwaarden aan dan krijgt u van ons hierover meer uitleg. We motiveren onze beslissing en leggen u uit hoe u na deze periode uw rijbewijs definitief kunt terugkrijgen. In dit geval dient u bij uw gemeente (dienst rijbewijzen) een tijdelijk rijbewijs te halen. In deze situatie moet u dus niet naar de rechtbank maar bij uw gemeente het rijbewijs halen.
  • Ongunstig
    Is de beslissing Ongunstig dan zijn er ernstige problemen met uw geschiktheid tot rijden. We leggen u ook uit wat u moet doen om terug rijgeschikt te worden.