Loading...

U dient zich de ganse periode dat u met een alcoholslot moet rijden psychologisch laten begeleiden, dit is de omkadering. De wettelijke bepalingen inzake het alcoholslot leggen deze begeleiding op. Niet iedere psycholoog kan die begeleiding realiseren, de psycholoog dient hiervoor erkend te zijn.

Deze omkadering heeft een dubbele doelstelling. Enerzijds gaat het er om u de nodige tools bij te brengen om in de toekomst het scheiden van alcoholgebruik en autorijden te verbeteren. Anderzijds dient de psycholoog toezicht te houden op uw rijgedrag door regelmatig de downloads die uit uw alcoholslot worden afgenomen te analyseren. De informatie die hij hier krijgt zal hij gebruiken in zijn begeleiding.

Deze begeleiding gaat doorgaan bij een psycholoog in uw buurt (zie kantoren), de psycholoog heeft zijn beroepsgeheim dus u kan hem in vertrouwen consulteren. Toch zijn er situaties aar de psycholoog U kan dienen te corrigeren. We leggen u op ons eerste onderhoud uit hoe dit kan gebeuren.

De begeleiding bestaat uit individuele consultaties, leermomenten en een groepsbijeenkomst. Deze begeleiding loopt de ganse duur van de periode waarin u met een alcoholslot dient te rijden.