Loading...

Om met een alcoholslot te kunnen rijden dient u 2 organisaties te contacteren: het dienstencentrum en de omkaderingsinstelling. Bij het dienstencentrum moet u een alcohoslot te laten plaatsen in uw wagen, het dienstencentrum zal dit slot ook onderhouden en o.m. de regelmatige downloads nemen. U moet ook een omkaderingsprogramma volgen  die de noodzakelijke  psychologische begeleiding zal realiseren.

U zult dan ook vanuit 2 organisaties worden gefactureerd: vanuit het dienstencentrum (Krautli) en vanuit de omkaderingsinstelling (PMA).

De programma’s die door de rechter worden opgelegd kunnen variëren in duur van 1 jaar tot levenslang. Er worden naargelang van het programma verschillende prijzen aangerekend.


U krijgt bij PMA de gelegenheid om ofwel het volledig programma eenmalig te betalen dan wel te werken met gedeeltelijke betalingen (voorschotten). U maakt hiervoor de keuze via de factuur die u van ons zal ontvangen.

In sommige gevallen kan u de prijs van het slot aftrekken van de boete die de rechter u heeft opgelegd. Hiervoor dient u contact te nemen met de dienst waar u de boete moet betalen (ontvanger van penale boeten) en hen de facturen met het betalingsbewijs (uittreksel uit uw bankrekening) voorleggen. Hij zal de boeten hiermee verminderen.

Mocht u die boete evenwel al hebben betaald, vaak vraagt men die betaling nog voor het programma kon worden geactiveerd, dan volstaat het om de facturen met het betalingsbewijs (uittreksel uit uw bankrekening) te bezorgen aan de ontvanger van de penale boeten. Dit is de dienst waar u de boete betaalde.